C E N N Í K

Servisné sadzby platné od 1. 05. 2004

druh vozíka

druh činnosti

hodinová

sadzba Sk

sadzba za 15 minút

čelné a ručne vedené

udržba  u  zákaznika

      380,-

      95,-

čelné a ručne vedené

oprava  u  zákaznika

380,-

95,-

čelné a ručne vedené

oprava  v dielni  

350,-

87,50

všetky

čas na ceste

140,-

35,-

všetky

kilometrovné

13,-

 

 

Znečistený a nepripravený vozík k oprave príplatok   100 Sk/hod

Protokol o kontrole technického stavu vozíka        1000 SK

Kontrola funkčnosti hydrodynamickej prevodovky       500 SK/hod

Meranie tlaku motora                                 500 SK/hod

 

Minimálny čas na prácu a dopravu je uvádzaný v trvaní 15 minút.

Ako celá štvrťhodina sa započítava každá začatá štvrťhodina.

Ceny sú uvedené bez DPH.